Blogi

Miksi luomumansikka maksaa enemmän?

Välillä kuulee pohdintaa siitä miksi luomumansikka maksaa enemmän kuin tavanomaisesti viljelty mansikka. Mikä luomumansikasta tekee niin erikoista ja hyvää että korkeampi hinta on oikeutettu.

Alla muutamia syitä luomumansikan korkeampaan hintaan.

 

Luomumansikka kasvaa hitaammin

Luomumansikka kasvaa vähitellen, auringon lämmittäessä ja maan antaessa pikkuhiljaa mansikalle sen tarvitsemia ravinteita ja hivenaineita. Hidas kasvu takaa luomumansikalle sen että mansikka ehtii muodostamaan itseensä makua ilman että suuri vesimäärä laimentaa makua liikaa.

Luomumansikkaa tulee vähemmän

Koska luomumansikkaa ei lannoiteta väkilannoitteilla eikä esimerkiksi hometta ja muita kasvin vihollisia torjuta kemiallisin keinoin, jää luomumansikan sato luonnollisesti pienemmäksi koska poimittavaa, hyvälaatuista ja myytävää marjaa on vähemmän.

Vaikka mansikkamäärä on pienempi, vaatii pelto kuitenkin vähintään saman ja monessa mielessä myös suuremman hoitotyön kuin tavanomainen viljely.

Luomumansikan lannoittaminen on kalliimpaa

Mansikan lannoituksessa käytetään yleensä nestelannoitusta. Nestelannoite annetaan kasteluveden mukana kasveille jolloin lannoite menee yksinkertaisesti ja vaivattomasti oikeaan paikkaan.

Nestelannoitusta voi käyttää myös luomumansikalla mutta luomuhyväksyttyjen ja luonnosta peräisin olevien nestelannoitteiden hinta on moninkertainen tavanomaisessa viljelyssä käytettäviin keinolannoitteisiin verrattuna.

Luomumansikkaa lannoitetaan yleensä maan perustamisvaiheessa esimerkiksi karjanlannalla sekä muilla hitaasti liukenevilla ja tätäkautta pitkävaikutteisilla luomulannoitteilla.

Luomumansikassa on käsityötä

Koska luomumansikalla ei käytetä kasvimyrkkyjä tai tuholaistorjunta-aineita on mansikkamaan perkaamisessa suurempi vaiva kuin tavanomaisessa viljelyssä. Myös tuholaisia vastaan taisteleminen on hitaampaa ja vaatii enemmän käsityötä esimerkiksi petopunkkien levittämisen muodossa verrattuna tavanomaiseen viljelyyn.

Koska luomumansikkaa tulee puskasta vähemmän, on mansikanpoiminnassa enemmän työtä marjakiloa kohden tavanomaiseen viljelyyn verrattuna.

Koska poimintakustannusten vaikutus mansikan hintaan on kohtalaisen suuri, luomumansikka maksaa lisääntyneen poimintatyömäärän vuoksi enemmän.

Mansikan taimet maksavat enemmän

Luomumansikan taimituotantoa koskevat samat määräykset ja säännöt kuin luomumansikan viljelyäkin.

Myrkkyjen käyttämättömyys ja edullisempien väkilannoitteiden puute mansikan luomutaimien tuotannossa nostaa taimen kustannusta ja myös luomutaimen hintaa.

Luomutaimien tuotantomäärät ovat pienemmän kysynnän vuoksi tavanomaisia taimia pienemmät jolloin yksikkökustannus muodostuu suuremmaksi.

Luomumansikassa on enemmän työtä

Kaikkien edellä kuvattujen vaiheiden vuoksi luomumansikan viljely kiloa kohden tuottaa enemmän työtä kuin tavanomaisen mansikan viljely.

Keskylän tilan mansikka pakataan erikseen

Keskylän tilalla mansikka pakataan poiminnan jälkeen erikseen samalla lajitellen pellolta tullut materiaali eri jakeisiin käyttötarkoituksen mukaan.

Ykkösluokan marjaksi pääsevät kauneimmat ja parhaimmat mansikat. Sellaiset joissa ei ole pintavikoja ja joiden koko ja muoto ovat kohdallaan.

Pienemmät hyvät marjat lajitellaan taas pikkumarjaksi joka on oivallista suoraan pakkaseen laitettavaksi. Pienessä marjassa aromi on usein paras.

Tästä huonommat mutta kuitenkin myyntikuntoiset mansikat pääsevät mehumarjaksi ja sosemarjaksi. Nämä lajitteet soveltuvat mainiosti mehun ja soseen tekemiseen mutteivät ole kovin kauniita katsella.

Keskylän tilalla tuotetaan mansikkaa jossa on oma makunsa

Keskylän tilan luomumansikka on alusta asti ollut asiakkaidemme mielestä hyvää ja aromikasta. Mansikkamme kasvaa aurinkoisilla etelärinteillä auringon ja sateiden alla hyvässä hoidossa hitaasti kesän aromeja itseensä keräten.

Teinitaimi – Mitä teinitaimet ovat ja miten niitä tuotetaan?

Luomumansikanviljelyssä käytettävien taimien luomuvaatimusten tulkinta on

Teinitaimi - Teinitaimet
Valokuva esityksestä ”Minna Pohjola, ProAgria Länsi-Suomi, Mansikan luomutaimien tuotanto” Satavarma-taimipäivillä 30.1.2018 Laitilassa

viimevuosina tiukentunut ja tähän liittyen on tullut esille uudenlainen termi, Teinitaimi. Mitä teinitaimet sitten ovat, mihin niitä voi ja ei voi käyttää ja miten niitä on mahdollista tuottaa tai tuotattaa omaan käyttöön, siitä pohdintaa tässä artikkelissa.

Mansikan taimien vaatimukset luomuviljelyssä

Lähtökohta luomuviljelyssä on että luonnonmukaisen tuotteen tuottamiseen tulee käyttää luonnonmukaista lisäysaineistoa; luonnonmukaisia taimia ja luonnonmukaista siemeniä.

Suomessa oli pitkään vallalla tulkinta ja käytäntö jonka mukaan luomuviljelyssä on pystynyt poikkeusluvan hakemalla käyttämään  mansikan tuotannossa tavanomaisesti tuotettuja frigo-taimia. Näistä tavanomaisesti viljellyistä taimista poimitun sadon on voinut myydä luonnonmukaisesti tuotettuna.

Käytännössä kysymys on ollut tilanteesta jossa tavanomainen taimi on muutaman viikon luomupellossa kasvettuaan ollut tulkinnan mukaan luomumansikkaa tuottava yksilö.

Perusteena poikkeuslupahakemuksissa on ollut että kyseisenlaista tainta, paljasjuurista frigo-tainta joka tuottaa satoa jo istutusvuonna, ei ole ollut luomutaimena saatavana. Tällä perusteella on saatu lupa edullisin kustannuksin tuotetun ulkomaisen tavanomaisesti viljellyn taimen käyttöön luomutuotannossa.

Tarkoituksena taimiaineiston luomuvaatimuksessa on varmistaa että asiakas joka luomutuotetta ostaa, saa tarpeeksi pitkään luonnonmukaisella tavalla tuotetun elintarvikkeen käteensä ja suuhunsa.

Lupaus kuluttajalle on, että luomuehtona noudatettu kolme vuotta ennen ensimmäistä luomusatoa. Ja lupaushan pidetään.
– Sampsa Heinonen luomutaivipäivillä 29.8.2017 –

Poikkeuslupa lisäysaineiston tuottamiseksi

Säännösten mukaista on hakea ja myöntää poikkeuslupa lisäysaineiston tuottamiseksi. Lisäysaineistolla tarkoitetaan käytännössä taimiaineistoa, mansikalla rönsypistokkaita tai erilaisissa kehitysasteissa olevia paakkutaimia tai paljasjuurisia taimia.

Lisäysaineiston tuottaminen on tällaisten taimien tai rönsyjen tuottamista.

Lisäysaineiston tuottaminen ei ole sama asia kun syötävän mansikan tuottaminen vaikka se monessa tulkinnassa käytännössä on rinnastettu samanarvoiseksi.

Teinitaimen määritelmä – miten teinitaimet eroavat luomutaimista?

Teinitaimi on emotaimesta irroitettu rönsypistokas jota on irroittamisen jälkeen hoidettu ja kasvatettu luomusäännösten mukaan. Teinitaimia ei siis emokasvista irroittamisen jälkeen ole käsitelty luomutuotannossa kielletyillä aineilla. Tämä koskee sekä kasvualustaa, lannoitusta että kasvinsuojeluakin.

Teinitaimi tulee kasvattaa erillään tavanomaisesti tuotetuista taimieristä.

Teinitaimi ei ole sama asia kuin luomutaimi joten teinitaimimateriaalia ei saa markkinoida tai myydä luomutaimena. Teinitaimia kuitenkin saa käyttää kuten luomutaimia eikä näiden taimien käyttäminen aloita lohkolla siirtymävaihetta uudelleen kuten tavanomaisesti tuotetun taimen kohdalla kävisi.

Teinitaimien tuottaja vastaa omalla vakuutuksellaan (kirjallinen) siitä että teinitaimi täyttää sille asetetut vaatimukset. Vakuutuksellaan tuottaja sitoutuu myös siihen että viranomaiset saavat käydä tarkastamassa tuotantoa ja ottaa tarvittaessa näytteitä asian todentamista varten.

Luomuvalvontaan teinitaimien tuottajan ei kuitenkaan tarvitse kuulua.

Teinitaimi vaatii poikkeusluvan

Teinitaimien käyttämiseen mansikantuotannossa tulee viljelijän hakea ELY-keskukselta poikkeuslupaa.

Eviran ohjeen mukaan ”Monivuotisten kasvien satotaimille (esim. mansikan juurellinen rönsytaimi) ei voi saada lupaa, mutta luvan voi saada monivuotisten kasvien emotaimille ja kasvulliselle lisäysaineistolle (esim. mansikan rönsypistokkaat).”

Poikkeusluvan voi siis saada mansikan juurettomille rönsyille (rönsypistokas) jotka emotaimesta irroittamisen jälkeen on kasvatettu luomusti sekä mansikan taimille emotaimimaan perustamiseksi.

Myös emotaimimaan koolle suhteessa viljeltävään mansikka-alaan on ilmeisesti jokin suhde jotta vältetään kohtuuttoman suurien emotaimimaiden käyttö, niistä sadon kerääminen ja luomusännösten kiertäminen tällä tavalla.

Sitä, valvotaanko emotaimimaalta mansikan poimimista ja myyntiä on vaikea sanoa.

Myös käytännön valvonta on hyvin vaikeaa viljelijälle esimerkiksi tilanteessa jossa itsepoimija katsoo viereisen (emotaimi)pellon olevan hedelmällisempi poimittava kun hänelle osoitettu itsepoimintaan ja mansikantuotantoon tarkoitettu pelto. Tuleeko tällainen väärältä pellolta poimittu mansikka ottaa itsepoimijalta pois koska sitä märäysten mukaan ei voi myydä?

Hankinko teinitaimet vai ostanko aitoa luomua?

Me Keskylän tilalla tuotamme mansikan luomutaimia sekä omaan käyttöömme mansikantuotantoon että muille luomutilallisille myytäväksi.

Kertaakaan emme ole vielä joutuneet myymään ”ei oota” joten luomutaimien saatavuudessa siinä mielessä ei käsittääksemme ole ongelmaa.

Toki luomutaimet tulee tilata senverran ajoissa että tuottajana osaamme asiaan valmistautua ja varata oikean määrän lähtöaineistoa laadukkaiden taimien tuottamiseksi. ”kymmenentuhatta tainta huomiseksi” on tilaus johon monen toimittajan on vaikea suhtautua tosissaan.

 

Lukemista teinitaimista ja asiaan liittyvästä.

http://www.luomuliitto.fi/hallinta/wp-content/uploads/2017/06/Luomutaimip%C3%A4iv%C3%A4-Heinonen.pdf

Vaatimukset taimille?

Mansikan lehtien poisto – Mansikkamaan kevätkunnostus

Tästä artikkelista löydät lyhyesti kerrottuna tärkeimmät vaiheet joilla mansikan lehtien poisto ja mansikkamaan kevätkunnostus onnistuvat.

Mansikan lehtien poisto

Mansikan lehtien poisto on eräs mansikkamaan kevätkunnostuksen ensimmäisiä vaiheita. Kuivien lehtien poistaminen vähentää mansikkakasvuston lomassa olevaa homehtuvaa ainesta ja edesauttaa näin terveen mansikkakasvuston ylläpitämistä.

Mansikan lehdet voi poistaa pieneltä alalta kätevästi esimerkiksi katuharjalla harjaamalla heti kun maa on hieman kuivunut ja lehdet ovat rapeita. Katuharjalla lehdet irtoavat yeensä helposti ja murenevat riviväleissä helposti maatuvaksi massaksi.

Mahdollinen lisälannoitus

Mansikka tarvitsee kasvaakseen ennenkaikkea typpeä. Keväällä kasvi käyttää typpeä raakileiden tekemiseen ja onkin tutkittu että noin puolet mansikan käyttämästä typestä kulkeutuu ajanmittaan juuri mansikan syötävään osaan.

Liiallinen typen saanti voi rehevöittää kasvustoa liikaa. Liian tiivis kasvusto pysyy pitkään kosteana sateen jälkeen ja on tästä syystä helposti härmälle altis.

Kastelun varmistaminen

Kasvaakseen mansikka tarvitsee sopivasti vettä. Mansikkamaa ei tykkää varsinaisesti uida vedessä mutta maan tulisi olla hieman kostea koko kasvukauden ajan.

Sopiva vedensaanti varmistaa mansikoiden kehittymisen sopivan kookkaiksi ja aromikkaiksi herkuiksi.

Mansikan lehtien poisto päästää punaiset herkut paremmin esille. Kastelun vähäisyys taas pienentää marjakokoa.
Kastelun vähäisyys ja mansikkapuskan korkea ikä ovat usein syynä pieneen marjakokoon.

Rönsyjen poisto sadon lisäämiseksi

Mansikan lehtien poiston lisäksi on syytä poistaa kasvukauden aikana ylimääräisiä rönsyjä mikäli mansikkapuska tuottaa niitä runsaasti ja mansikan lisääminen ei ole tarkoituksena. Rönsyt vievät mansikalta energiaa puskan keskittäessä osan energiasta uusien rönsyjen tuottamiseen ja kasvattamiseen. Rönsyjen poisto auttaa mansikan hedelmää kasvamaa paremmin ja nopeammin.

Mansikkamaan perkaus

Eräs tärkeä mansikan kevätkunnostuksen vaihe on mansikkamaan perkaus eli epätoivottujen kasvustojen poisto mansikan juurelta.

Rikkaruohot vievät varsinaiselta tuotantokasvilta sekä tilaa ja valoa että kilpailevat maan lannoitteista ja kosteudesta. Perkaaminen on hyvä tehdä kun maa on sopivan kosteaa jolloin rikkaruohojen juuret nousevat hyvin maasta ylös.

Jos rikkaruohoista poistetaan ainoastaan maan päällä näkyvä osa, kasvavat ne usein helposti ja nopeasti takaisin.

Rivivälien hoito

Kun mansikkamaan kevätkunnostus on melkein loppusuoralla, on vielä tehtävä rivivälien hoito ensimmäistä kertaa kasvukaudella.

Rivivälejä hoidetaan, pääasiassa niiden ruohokasvustoa leikkaamalla, useaan kertaan kesän aikana.

Rivivälikasvilla on mansikan yhteydessä tärkeä tehtävä maan kosteuden säilyttäjänä ja eroosion eli maan huuhtoutumisen estäjänä varsinkin rinnepelloilla. Liian pitkä rivivälikasvusto kuitenkin vie valoa mansikalta ja haittaa sekä mansikan poimintaa että muita mansikkamaan hoitotöitä.

Hallaa vastaan suojautuminen

Eräs salakavala satoa pienentävä tekijä keväisin on yöpakkanen eli halla.

Mikäli mansikka on ehtinyt jo muodostamaan kukka-aiheita tarpeeksi pitkälle yöpakkasen iskiessä, vioittuvat pienet kukat helposti niin että ne eivät kasvaessaan tuota satoa.

Hallaa vastaan voi kotipuutarhassa helpoiten suojautua yhdellä tai kahdella kateharsolla jotka pitävät maasta nousevan lämmön kasvin lähellä niin että pakkanen ei pääse vioittamaan kukintoja.

Myös hallasadetusta voi käyttää mikäli siihen on mahdollisuus.

Lue lisää hallantorjunnasta

Paleltunut kukka joka ei tuota mansikkaa

Paleltuneen mansikan kukan tunnistaa mustuneesta tai tummuneesta kukkapohjasta

Mansikan paikkaistutus

Mikäli talvi on lakastuttanut osan mansikkapuskista eikä koko maan uusiminen ole vielä ajankohtaista, voi kysymykseen tulla mansikkakasvuston paikkaus istuttamalla kuolleiden puskien tilalle uusia taimia.

Mansikan taimia saat esimerkiksi meiltä suoraan kotiin toimitettuna.

Huolellinen mansikkamaan kevätkunnostus – Hyvä sato

 

Luomumansikka – Mansikan matka pellolta suuhun.

Luomumansikka on eräs tilamme tärkeimmistä viljelykasveista ja artikkeli johon panostamme kaiken osaamisemme saadaksemme toimittaa kuluttajille maailman parasta mansikkaa* myös tulevaisuudessa.

Luomumansikka alkaa taimesta

Luomumansikan taival alkaa pienestä taimesta joiden tekemisen aloitamme jo talvella,  lumen vielä ollessa maassa ja pakkasen tuivertaessa mansikkapeltojamme.

Tuotamme mansikan taimia sekä omaan käyttöömme että myytäväksi luomuviljelijöille ympäri Suomen.

Taimet mansikkapeltoon keväällä tai syksyllä

Syksyllä istutamme muovilla katettuihin mansikkapenkkeihin pieniä mansikan paakkutaimia jotka antavat pienen sadon seuraavana kesänä. Mansikan pääsato saadaa yleensä toisena ja kolmantena kasvuvuonna jonka jälkeen marjakoko rupeaa hiipumaan ja määrä hieman vähenemään.

Yleensä mansikasta saadaankin noin 3-4 satoa jonka jälkeen kasvusto uusitaan eri paikkaan. Näin ylläpidetään viljelykiertoa joka osaltaan vaikuttaa maan kuntoon ja seuraavien vilejlykasvien satomahdollisuuksiin.

Keväällä voimme perinteisten pienen paakkutainten lisäksi istuttaa myös pakkasessa talven ja kevään viettäneitä niinsanottuja satotaimia. Nämä ovat jo noin vuoden vanhoja ja ehtineet kehittää itselleen kukka-aiheet tyviosan sisään. Satotaimista saadaan kohtalaisen hyvä sato jo istutusvuonna kun ne istutetaan peltoon sopivaan aikaan keväällä / kesällä.

Mansikan luomutaimet lähikuvassa
Luomumansikan pieni paakkutaimi on pian valmiina peltoon kasvamaan.

Mansikan lannoitus varmistaa maukkaan sadon

Luomumansikka pitää huolella lannoitetusta maasta. Aloitamme mansikkamaan yleensä viherlannoituksella jossa typensitojakasvit käyttävät maan muita ravinteita typen talteenottamiseen. Tällaiset kasvit keräävät typpeä itseensä ja ne muokataan kasvukauden kestäessä maahan. Näin saamme luonnollisella tavalla osan mansikan tarvitsemasta typestä peltoon jo ennen mansikan istutusta.

Kasvukauden aikana luomumansikkaa lannoitetaan suoraan mansikkapenkkiin laitettavalla luomulannoitteella. Lannoitetta voi antaa sekä rakeena, nestemäisenä kastelun kautta tai näiden välimuotona lannoitustavasta ja käytettävistä välineistä riippuen.

Hellää harjausta keväällä, siitä nauttii luomumansikka

Keväällä kun mansikkapellot ovat kuivuneet riittävästi, harjataan mansikkakasvustosta pois syksyllä ja talvella kuivuneet lehdet ja muu kuollut kasviaines. Suoritamme harjauksen tilanteen mukaan joko käsin tai koneellisesti.

Mansikan harjauksen tavoitteena on vähentää riveissä olevaa herkästi homentuvaa lehteä ja muuta orgaanista ainetta. Harjaus myös antaa mansikkapuskalle tilaa kasvaa ja kehittää uutta lehteä ja kukkavarsia.

Rikkaruohoista eroon kitkemällä

Luomuviljelyssä ei käytetä mitään kemiallisia rikkaruohomyrkkyjä. Tästä johtuen mansikkarivit kitketään käsin rikkaruohoista. Kitkentä tehdään keväisin jotta mansikkakasvusto saa rauhassa keskittyä kasvamiseen kesän aikana.

Riviväli on mansikan etupiha, leikataan nurmea kesällä

Mansikkarivien väleissä oleva nurmi on sekä mukava kävellä että kaunis katsella. Tiheän leikatun nurmen tarkoitus on myös pitää haitalliset rikkaruohot poissa mansikan juurelta. Vaikka nurmi osaltaan vie maasta kosteutta, pitää se kuitenkin pellon kosteampana kuin jos riviväleissä olisi vain puhdasta multaa.

Riviväliseos pyritään valitsemaan siten että sen kasvu on tiheää muttei kuitenkaan niin kiipeävää että kasvusto nousisi mansikkapenkin päälle.

Toki pelloissa luonnollisesti olevat rikkakasvitkin ovat osa leikattua rivivälinurmea.

Poiminta aloittaa mansikan laadunvalvonnan

Mansikka kypsyy yleensä noin ”juhannuksen aikoihin” jolloin aloitetaan mansikanpoiminta ja pakkaus.

Poiminnassa keskitymme siihen että koreihin kerätään oikeanlaista mansikkaa oikeaan aikaan. Jos mansikka poimitaan liian kypsänä, ei se kestä kuljetusta juuri ollenkaan. Täysin kypsänä poimimme pääasiassa suoraan kuluttajille myytävät ja heti käytettävät mansikat.

Mansikka kypsänä poimittuna ja nautittuna on mansikkaa parhaimmillaan.

Toimitusajasta johtuen joudumme poimimaan tukkuliikkeisiin ja vähittäiskauppoihin menevät marjat hieman ennen kuin ne ovat aivan täysin kypsiä. Mansikat kypsyvät matkan aikana niin että kaupassa ja kuluttajan pöydällä ne ovat parhaimmillaan. Mikäli toimittaisimme täysin kypsänä poimittua marjaa kauppaan, olisi se ehtinyt ylikypsäksi jo ennen hyllylle pääsyän.

Pakkaus aloittaa luomumansikan matkan

Luomumansikka maistuu kesäiseltä. Suomalainen luomumansikka etiketissä.
Suomalainen luomumansikka on mansikkaa parhaimmillaan.

Toinen tärkeä osa laadunvalvontaamme on poiminnan jälkeen tehtävä pakkaustyö jonka aikana lajittelemme mansikat koon, kypsyyden ja muiden ominaisuuksien mukaan eri paikkoihin.

Hyväksymme ykkösluokan mansikaksi vain virheettömiä ja maukkaita kesäherkkuja.

Lajittelussa hylätyt mansikat eivät suinkaan päädy suoraan kompostiin vaan lajittelemme ne mehu– ja sosemarjaksi sekä tarvittaessa omaan käyttöömme talven aikana.

Hieman pienemmät mansikat pomimme kannattomana ja pakkaamme suosituksi pikkumarjaksi.

Luomumansikka tukkuliikkeiden kautta kauppoihin

Toimitamme luomumansikkaa sekä pienpakkauksissa tukkuihin ja niiden kautta vähittäisliikkeisiin että suoraan asiakkaillemme pieninä ja suurina määrinä.

Monet asiakkaat noutavat mielellään kesäherkut suoraan tilamyymälästämme. Toimitamme mansikkaa myös Turkuu ja lähialueille sekä bussirahtina Helsinkiin lähes päivittäin satokauden aikana.

Kasvihuonemansikkaa ja vadelman taimia

Kuluneiden viikkojen aikana olemme Keskylän tilalla aloitelleet vähitellen kevättöitä nopeasti väistyneen ja vähälumisen talven jälkeen. Olemme istuttaneet kausihuoneisiin hieman kasvihuonemansikkaa ja pätkineet vadelmien juuria uusiksi taimiaiheiksi. Ensi kesänä taimistossamme kasvaa siis pitkästä aikaa myös vadelman taimia.

Vadelman taimia juurenpätkistä

Vadelma on siitä jännä mutta toisaalta ihan tavallinen kasvi että uusia vadelman taimia voi tehdä helposti pienistä juurenpätkistä jakamalla.

Pätkityt juuret asetellaan tarkasti pieniin kennoihin joihin on sekoitettu kevyesti lannoitettua turveseosta. Vadelman taimien annetaan olla ensimmäiset viikkonsa lämpimässä muovin alla sopivassa kosteudessa.

Valoa pienet taimet eivät heti tarvitse suurta määrää mutta lämpöä ja kosteaa mutta ilmavaa multaa sitäkin enemmän. Liian kuumassa taimenalku toki paahtuu joten lämmönseuranta kasvatuksen alkuvaiheessa on tärkeää.

Ensimmäisenä vuonna vadelmat kasvavat pieniksi piiskataimiksi jotka voi istuttaa kesällä tai syksyllä. Satoa pikkutaimet eivät tuota alussa kovin suurta määrää, ensimmäisenä vuonna eivät välttämättä ollenkaankaan.

Vadelman taimia tehdään pienistä juurenpätkistä.
Vadelman taimia tehdään juurruttamalla pieniä juurenpätkiä uusiksi pensaanaluiksi.

Vadelma tekee mansikan tapaan edellisenä kesänä aiheet seuraavan kesän satoon.

Kesän kasvettuaan osa taimista pääsee suurempiin ruukkuihin vahvemman lannoiteturpeen sekaan kasvamaan vadelman satotaimiksi.

Kasvihuonemansikkaa alkukesän juhliin ja pitopöytiin

Olemme istuttaneet osan satotaimistamme heti kelien salliessa kausihuoneeseen tuottamaan herkullista kasvihuonemansikkaa alkukesän juhlatilaisuuksiin ja malttamattomille popsittavaksi.

Kausihuoneissa kasvavat mansikat antavat satoa joitain viikkoja avomaamansikkaa aikaisemmin. Kasvihuonemansikan maku ei välttämättä ole aivan avomaamansikan veroinen koska kausihuoneessa mansikka kasvaa hyvissä olosuhteissa ilman luonnollisia sään ja tuholaisten tuomia stressitekijöitä.

Kasvhuonemansikka kasvaa myös kokoa hieman nopeammin kuin avomaalla kasvava mansikka jonka vuoksi maku saattaa olla aavistuksen laimeampi.

Kuvassa kasvihuonemansikkaa vaaleassa turvepenkissä.
Kausihuoneissa kasvatettava kasvihuonemansikka viihtyy vaaleissa riveissä hyvin lannoitetussa turvemultaseoksessa.

Pyrimme toki saamaan kaikkiin ja kaikenlaisilla keinoilla kasvatettuihin mansikoihin saman luomuisen aromin josta avomaalla kasvavat luomumansikkamme ovat tunnettuja kautta maan.

Luomumansikkaa ja vadelman luomutaimia

Mansikkamme, kasvihuonemansikkamme ja vadelman taimet kuten kaikki muukin tuottamamme on luomua. Torjunta-aineetonta ja turvallista nautittavaksi.

Tervetuloa asioimaan kanssamme!

Mansikan taimet netistä – Tilaa kätevästi kotiovellesi!

Toimitamme mansikan taimia ympäri Suomen koko taimikauden ajan, alkukesästä loppusyksyyn. Kun tilaat mansikan taimet netistä, toimitamme ne joko Matkahuollolla, Postipakettina tai Kaukokiidon rahdilla, määrästä ja toimituspaikasta riippuen.

mansikan taimet netistä - kuvassa mansikan satopaakkutaimi juurtumisvaiheessa
Tilatessasi mansikan taimet netistä pakkaamme paakkutaimet irtonaisina hyvin kuljetusta kestäviin pahvipakkauksiin.

Mansikan taimet netistä kätevästi kotiovellesi

Pakkaamme taimet taimistossamme hyvin kuljetusta kestäviin pahvipaketteihin ja viemme terminaaliin kuljetusta odottamaan. Taimet ovat perillä yleensä yhden tai kahden päivän päästä lähetyksestä joten ne eivät ehdi kärsimään kuljetuksen aikana pimeydestä tai kuivuudesta.

Luomutaimet ovat vapaita torjunta-aineista

mansikan taimet netistä - tilaa mansikan taimet tästä

Tuotamme ainoastaan torjunta-aineettomia luomutaimia joten tilatessasi mansikan taimet meiltä, voit olla varma ettei kotipuutarhaasi joudu mitään ylimääräisiä torjunta-aineita tai väkilannoitteita.

Emotaimina käytämme mansikalla mikrolisättyjä tervetaimia joten taimemme ovat hyvin puhtaita tuholaisista ja kasvitaudeista. Mansikan taimet istutamme luomulannoitettuun kasvuturveseokseen joka on puhdasta ja rikkaruohotonta.

Mansikantaimet juurtuvat helposti

Istuttaessasi paakkutaimen puutarhaasi, huolehdi riittävästä kastelusta ja tiivistä multa taimen juuripaakun ympärille hyvin jotta kasvi saa kunnon kosketuksen maahan ja juurtuu hyvin paikalleen.

Mansikantaimet istutetaan samaan syvyyteen kun ne paakussa ovat eli turvepaakun pinnan tulee jäädä maantasalle. Hieman syvemmälle istuttamisesta ei kokemuksemme mukaan ole suurta haittaa mutta liian pintaan jäänyt taimi kuivuu helposti ja voi talven aikana kärsiä normaalia enemmän pakkasvaurioita.

Mansikan taimien tilaus (pienerä)

Suuremmissa määrissä pyydämme ottamaan yhteyttä sähköpostitse mansikkakoskinen@gmail.com tai puhelimitse 040 588 8185 . Suurempien erien hinnat löytyvät taimihinnastosta.

Tällä lomakkeella voit tilata pienerän (20 tai 50 kpl) mansikan paakkutaimia tilaltamme. Toimitamme lähetyksen osoitteen perusteella sinua lähimpään bussirahtia käsittelevään mahtkahuollon toimipisteeseen.

Tilaukseen voit valita vapaasti sekoituksen haluamistasi lajikkeista niin, että kokonaismäärä on 20 tai 50 kpl. Mikäli jotain lajiketta ei ole juuri sillä hetkellä valmiina, otamme yhteyttä ja joko siirrämme tilausta tai korvaamme lajikkeen toisella.

Lähetämme pienerät keskiviikkoisin, joten ne ovat perillä sopivasti viikonlopuksi. Ennen klo 11 keskiviikkona tehdyt tilaukset ehtivät vielä saman päivän toimitukseen. Myöhemmin tehdyt tilaukset toimitamme seuraavana keskiviikkona.  Lasku seuraa lähetyksen mukana

Tilaajan nimi
Sähköpostiosoite. Tilauksen vahvistusviesti lähetetään tähän osoitteeseen.
Puhelinnumero. Matkahuolto lähettää ilmoituksen paketin saapumisesta tekstiviestinä, joten anna mieluiten matkapuhelinnumero.
Kirjoita toimitusosoite. Pienerät lähetämme matkahuollolla toimitusosoitetta lähimpään bussirahtia käsittelevään toimipisteeseen.

Mansikan satotaimet suoraan tilalta

(Ei tällä hetkellä saatavana)

Tuotamme vuosittain myös vaihtelevan määrän mansikan satotaimia jotka tuottavat mansikkaa jo istutusvuonna kun ne istutetaan keväällä heti maiden lämmettyä ja tultua istutuskuntoon.

Satotaimet ovat pieniä paakkutaimia suuremmissa paakuissa olevia jo yhden kesän kasvaneita taimia joiden juurenniskassa ovat kukkavarsien alut odottamassa kesää ja mansikoiden tuottamista.

Satotaimia on saatavana yleensä vain keväisin. Syksyllä istutetuista satotaimista ei ole samanlaista satohyötyä koska puska ei ehdi enää istutusvuonna tuottamaan mansikkaa.

Aikaista mansikkaa – luomumansikkaa kausihuoneista.

Vaikkei mansikkaa vielä aivan joka hetki saakkaan tuoreena, kotimaista ainakaan, on kausihuoneessa kasvatettu ja satotaimista istutettu aikainen mansikka hyvä lisä kesän tuoretarjontaan.

Mansikka auringon lämmössä jo heti keväällä

Kausihuoneissa kasvavat mansikat saavat nauttia kevään lämmöstä ja auringonpaisteesta vaikka ulkona yölämpötilat vielä käyvät pakkasen puolella ja pellolla oleva mansikka vasta heräilee horroksestaan.

Aivan lähipäivinä ja -viikkoina on kausihuoneissamme kasvavissa mansikoissa näkynyt selkeitä kevään merkkejä. Kukkavarret tulevat mansikan juuresta näkyviin, lehdet vihertävät kauniisti ja ensimmäiset kukat ovat jo aukaisseet terälehtensä ja paljastaneet kauniin keltaisen kukkapohjansa josta myöhemmin kehittyy mansikka – pullistunut kukinnon pohja.

Mitä enemmän kukkia sitä enemmän mansikkaa

Kuvassa mansikkapuskan keskeltä tulevat kukkavarret jotka ovat valmiina tuottamaan mansikkaa.
Mansikan juuren keskeltä puskevat keväällä kukkavarret joissa ovat kukat valmiina tuottamaan mansikkaa.

Luonto päättää mansikan määrän puskassa jo edellisenä vuonna. On pajon loppukesän olosuhteista ja mansikan hoidosta kiinni minkä verran mansikkapuska tuottaa kukkavarsia seuraavana keväänä. Kukkavarsien aiheet kehittyvät juurenniskan sisälle aina edellisenä vuonna.

Rönsyistä tehty perinteinen pieni paakkutaimi ei siis tuota mansikkaa vielä istutusvuonna vaan vasta oltuaan talven lepotilassa ja ehdittyään kehitellä kukkavarret itselleen.

Mansikan talvituhot verottavat mansikkasatoa.

Talven pakkaset saattavat vaurioittaa mansikan juurenniskan sisällä olevia kukka-aiheita jo ennen kuin kukista on mitään näkyvää tullut esille.

Maan läheisyydessä, lumipeitteen alla, pakkanen ei yleensä laske kovin alas mutta talvina jolloin lumipeite on ohut, tuuli kova ja pakkanen tulee yllättäen, paleltuu valitettavasti osa kukkasista eivätkä ne tällöin tuota mansikkaa käytännössä ollenkaan.

Paleltunut kukka joka ei tuota mansikkaa
Paleltuneen mansikan kukan tunnistaa mustuneesta tai tummuneesta kukkapohjasta

Yhdessä mansikkapuskassa on kuitenkin kukkavarsia ja kukkia suuri määrä joten yleensä muutaman kukan paleltuminen ei vaikuta ratkaisevasti satotasoon.

 

Mansikkakakku ylioppilasjuhliin

Mansikkakakku on erinomainen herkkupöydän tarjoiltava ylioppilasjuhliin ja muihin kesäisiin kokoontumisiin.

Mansikkakakun voi tehdä toki pakastemansikasta mutta usein ylioppilasjuhla-aikaan on myös tuoretta mansikkaa saatavana mansikkakakun koristeeksi.

Mansikan hinta – mitä ja mikä mansikassa maksaa?

Mansikan hinta on jokakesäinen puheenaihe. Toisaalla kauhistellaan hintaa ja toisaalla taas taistellaan tuotantokustannusten, säätilan ja markkinatilanteen kanssa.

Mistä mansikan hinta sitten koostuu ja miksi se vaihtelee niin paljon? Siitä lyhyt artikkeli alla.

Jatka artikkeliin Mansikan hinta – mitä ja mikä mansikassa maksaa?

Halla – Mansikan keväinen uhka. Keskylän tilalla torjutaan hallaa sadettamalla.

Mitä halla on?

Keväällä kun lämpötila ei ole vielä pysyvästi asettunut plussan puolelle mutta päivällä on aurinkoista ja lämmintä, uhkaa mansikkakasvustoa ja mansikkasatoa kiusa nimeltä halla.

Halla on tilanne jossa lämpötila laskee yöllä hieman pakkasen puolelle noustakseen taas päivää kohti reilusti plussalle. Halla vahingoittaa mansikan kukkapohjia eli juuri niitä osia joista aikanaan kasvaa mansikan syötävä osuus, paisunut kukkapohja.

Hallan aiheuttaman tuhot mansikalle.

Mansikka kestää hallaa hyvin huonosti. Jo yhden – puolentoista asteen pakkanen yöllä saatta vahingoittaa kukkapohjaa pysyvästi ja estää mansikan kehittymisen syötäväksi asti.

Hallan vahingoittaman kukkasen tunnistaa siitä että normaalisti keltainen kukkapohja on muuttunut keskeltä mustaksi. Halla voi tehdä tuhojaan myös silloin kun kukkanen ei ole vielä havaittavasti auennut.

Hallantorjunta sadettamalla.

Mansikkaviljelmillä hallaa torjutaan yleensä sadettamalla. Yöpakkaseen verattuna lämmin vesi riittää pitämään kasvuston lämpötilan senverran plussan puolella että vaurioita ei pääse syntymään. Hallasadetuslinjastot on hyvä rakentaa valmiiksi hyvissä ajoin keväällä jotta tilanteen niin vaatiessa ne voidaan ottaa nopeasti käyttöön.

Hallavaara on yleensä ohi kesäkuun puoleenväliin mennessä jolloin sadetuskaluston voi purkaa pois muiden hoitotoimenpiteiden tieltä.

Harsot hallantorjunnassa.

Hallaa voidaan torjua myös harsoilla ja harsoilla sekä sadetuksella yhtaikaa. Harsot pitävät jonkin verran lämpöä allaan ja päältäpäin tehtävä sadetus tehostaa vaikutusta lämmittämällä harsoa ja hallaharson alla olevaa ilmaa lisää.

Harso myös jonkin verran aikaistaa satoa ja pitää linnut poissa mansikan kimpusta. Harsoa käytettäessä se on hyvä siirtää poiminnan jälkeen takaisin paikalleen jolloin saadaan maksimaalinen hyöty sekä lämpötalouden että tuholaistorjunnan kannalta.

Mansikan kastelu ja hallasadetus

Kun halla ei pääse pilaamaan kukkapohjia, syntyy niistä kauniita mansikoita.
Kun halla ei pääse pilaamaan kukkapohjia, syntyy niistä kauniita mansikoita.

Mansikkaa kastellaan normaalisti tihkukastelumenetelmällä joka ei haittaa rivinväleissä tehtäviä töitä mutta hallasadetusta ei tällaisella menetelmällä pysty toteuttamaan vaan se on tehtävä maan pinnalla olevilla sadettimilla. Nämä haittaavat esimerkiksi rivivälinurmen leikkausta ja mansikkakasvustojen keväällä tehtävää harjausta.

Päältäkastelu mansikan kasvukauden kastelussa.

Mansikkaa on hyvä kastella etupäässä riviväleihin asenetuilla tihkuletkuilla. Tihkukastelussa vesi menee juuri sinne missä sitä tarvitaan – juuriin. Tihkukastelu ei myöskään kastele poimittavaa mansikkaa jolloin homevaara pellolla pienenee olennaisesti.

Torjutaan siis hallaa päältäpäin ja kastellaan kasvustoa tarpeen vaatiessa muuten suoraan juurille.