Harmaahome

Harmaahome

Harmaahome on ylivoimaisesti suurin satotasoa alentava ja mansikan laatua heikentävä kasvitauti Suomessa. Harmaahometta esiintyy luonnostaan lähes kaikessa lahoavassa kasviaineksessa ja se on luonnossa tärkeä kiertokulkuun osallistuva lahottajasieni.

Harmaahomeen leviäminen

Harmaahome tarttuu herkästi vioittuneen mansikan pintaan silloin kun olosuhteet ovat homeelle otolliset. Lämpimät ja kosteat. Myös korkea yölämpötila ja mansikoiden päältäkastelu edesauttavat harmaahomeen leviämistä. Koviin ja kiinteisiin mansikkalajikkeisiin home ei tartu läheskään yhtä herkästi kun pehmeämpikuorisiin mansikoihin.

Home on valmiina lepotilassa yleensä kaikkialla mansikkakasvustossa, etenkin kuolleissa lehdissä ja homehtuneissa kasvinosissa. Olosuhteiden ollessa homeelle hyvät, alkaa piilevä homekasvusto levitä näkyväksi, harmaaksi kerrokseksi mansikan pintaan.

Kosteuden vaihdellessa harmaahomeesta myös vapautuu tuulen mukana kulkeutuvia itiöitä jotka leviävät tehokkaasti kasvista toiseen.

Homeen ehkäisy

Parhaiten harmaahometta ehkäistään poistamalla mahdollisuuksien mukaan kaikki homehtuva aihes mansikkapuskista.

Myös homeenkestävien lajikkeiden valinnalla voidaan ratkaisevasti vaikuttaa kasvuston terveyteen. Homeenkestävät lajikkeet ovat yleensä juuri kovakuorisia, kiiltäviä ja sellaisia joita yleisesti viljellään kauppamarjaksi.

Keväällä mansikat on hyvä harjata kuolleista ja kuivuneista lehdistä jottei puskan läheisyyteen jää homehtuvaa kasviainesta.

Mansikan kastelu tulisi mahdollisuuksien mukaan toteuttaa rivin sisään asennettavalla tihkuletkulla koska päältäkastelu muodostaa homeelle oivallisia lisääntymisolosuhteita ja edistää taudin leviämistä muuten sateettomina aikoina.

Poiminnan aikana on ensiarvoisen tärkeää poistaa kaikki homeiset marjat puskasta esimerkiksi rivinväliin jotta saadaan mahdollisimman paljon homemateriaalia pois tartuttamasta seuraavia marjoja.

Luomututannossa harmaahometta voidaan ehkäistä myös mehiläisten ja kimalaisten avulla levitettävällä tai nesteen joukossa ruiskutettavalla ”Prestop”-sienivalmisteella. Prestop sisältää harmittoman maaperässä luonnollisesti esiintyvän sienen itiöitä jotka levitessään valtaavat tilaa harmaahomeelta ja tarttuvat jo olevaan harmaahomeen alkuun tukahduttaen sen kasvun ennen kuin se pääsee vioittamaan satoa.

Sateisina kesinä homeentorjunta mansikalla on erittäin vaikeaa sekä luomutuotannossa että tavanomaisesti viljeltäessä.